İlkinur Kərəmli

profile-pic

Design pattern.

18 sentyabr 2020

Design Pattern nədir?

Pattern bir problem üçün yaradılmış olan və təkrar təkrar (birdən çox problem üçün də)  istifadə üçün yararlı bir həldir. Bu deyimin sizdə sual işarəti yaratması normaldır çünki proqramlamada artıq bu deyimlər biraz daha dərinə düşür buna görə əlimdən gəldiyincə sizə sadə üsulla bunu izzah etməyə çalışacam və php də istifadə üsullarını gəstərəcəm.

Əsslində bəlkədə bilmədən biz bunlardan istifadə edirik. Sizində əgər Codeİgniter və ya Laravel təcrübəniz varsa onda sizdə bunları istifadə etmisiz. Necə? MVC olaraq.

Bəli MVC design patterin in ən çox istifadə edilən nümunəsidir. MVC də  M - model , V - view, C isə Controller i təmsil edir və bunları bir-birindən aslı olmadan quraraq istifadəsinə əsaslanır (bir-birlərinə bağlıdırlar ancaq bir-birlərindən aslı olmadan qurulur). 

MVC necə işləyir?

Model hissə databaseni və ya məlumatın saxlanıldıqı yeri idarə edir, view isə məlumatın işlənildikdən sonra istifadəçiyə göstəriləcəyi üsul, emalları təmsil edir, controller isə bunların arasında məlumatı emal edərək istənilən struktura salaraq onu icra edir buna ara qat olaraqda adlandıra bilərik. 

İndi keçək pattern növlərinə

  • Abstract Factory 
  • Builder 
  • Factory 
  • Factory Method 
  • Prototype 
  • Singleton 

Mesaj qoy